Tomáš Baťa ve Zlíně založil svou světově proslulou obuvnickou firmu. Také se významně zasloužil o rozvoj Zlína – původně malé městečko přebudoval podle svých představ v důležitou městskou aglomeraci s celou řadou staveb nejmodernější funkcionalistické architektury. Dnes ve Zlíně můžete navštívit:

  • Baťův mrakodrap (tzv. Jednadvacítka) – před 2. svět. válkou druhá nejvyšší budova v Evropě (měří 77,5 m). Ze střechy se nabízí úchvatný rozhled na celý Zlín a baťovské domky.
  • Baťovský domek – expozice baťovského bydlení. Kolonie baťovských domků lze také zhlédnout v městských čtvrtích Letná, Podvesná, Zálešná, Lesní čtvrť, Díly a Nad Ovčírnou.
  • Obuvnické muzeum – přes tisíc exponátů, jež seznamují návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla.
  • Dům umění – někdejší Památník Tomáše Bati; patří k vrcholným dílům zlínského funkcionalismu.