Po stopách Tomáše Bati

Tomáš Baťa ve Zlíně založil svou světově proslulou obuvnickou firmu. Také se významně zasloužil o rozvoj Zlína – původně malé městečko přebudoval podle svých představ v důležitou městskou aglomeraci s celou řadou staveb nejmodernější funkcionalistické architektury. Dnes ve Zlíně můžete navštívit: Baťův mrakodrap (tzv. Jednadvacítka) – před 2. svět. válkou druhá nejvyšší budova v Evropě [...]